2016. május 5., csütörtök

A Kiskunságban

Április végén néhány napot volt szerencsém eltölteni a Felső-Kiskunságban. Egy természetvédelmi felmérésben vettem részt, mely során zömmel egyébként zárt területeken mértünk fel fokozottan védett fajokat. A csapat nagyszerű volt, így mindenki jól érezhette magát. Nagy köszönet mindezért a szervezőknek, a támogatóknak és a résztvevőknek.
Ennyi bevezető után néhány gondolat az élővilágról. Az ország egyik legváltozatosabb élőhelye, igen jó fajokkal. Mocsarak, árvalányhajas homokbuckák, bokros-borókás területek, nedves és száraz rétek váltakoztak. A munka során és mellett sikerült olyan ritkaságokat is megfigyelni, mint a fogoly (környékünkről 10 éve kipusztult), túzok, daru, parlagi és réti sas, kígyászölyv, hamvas rétihéja, kabasólyom, vándorsólyom, kuvik, szalakóta, kisőrgébics, parlagi pityer, ugartyúk, székicsér stb. Nagy élmény volt üregi nyulakat látni. Szóval idegnyugtató, feltöltő, szívet boldogító pár nap volt.
Néhány ott készült képet adok most közre.


Végeláthatatlan puszta szikes foltokkal

Árvalányhajas homokbucka

Virágos (túzokos) rét

Vitézkosbor egy nedves réten

A védett csikófark

Szitakötő és víziboglárkák

Üregi nyúl. A homokbuckák között népes állományuk van.

Figyelő bak

Tocsogók madarai. Figyelő vörös gém.

A nagy goda a nedves rétek madara. Az utóbbi évtizedben megritkult. Míg egyes fajok (pl. gólyatöcs) állománya örvendetesen emelkedik, addig ennek a magasabb füvű nedves rétet igénylő madárnak élőhelye és így állománya jelentősen csökkent.

Nászruhás pajzsoscankók. Jól megfigyelhető a hímek nászruhájának változatossága. Bár tőlünk északabbra költ, április végén még több százas állományai mutatkoztak a réteken.


Bíbic és bíbicfióka


Sirálysziget szerecsen- és dankasirályokkal

Szerecsensirályok. Az egyik színes gyűrűt viselt. Sajnos leolvasni nem sikerült

Barna rétihéja rágcsáló zsákmánnyal

Öreg barna rétihéja tojó


Vonuló hím hamvas rétihéja a Kiskunságban

Telt begyű immatur rétisas.

Bíbic fiókát zsákmányolt, majd azt fogyasztó parlagi sas. Nagy élmény volt.

Immatur parlagi sas vadászik a pusztában

Nyújtózkodó túzok. Szerencsére a műutakról is sokat láttunk. A túzokos rétekre a költés miatt ilyenkor bemenni tilos.

Esti túzok-sziluett

Kabasólyom az esőben

Az istálló őre (kuvik)

Egyik legritkább pusztai madarunk, a székicsér

Ugartyúk. Nem volt könnyű megtalálni őket. Ennél a példánynál szerencsém volt, vörös vércse miatt álltam meg az út szélén, amikor a kocsi mellől odébbröppent.

Ugartyúk röpkép

A túra kedvenc madara számomra a fogoly volt. A szántáson lapuló madarakat alig lehet észrevenni.


Néhány tábori hangulatkép. Túzokfigyelés, bíbic-fióka gyűrűzés és bogrács körüli délutáni hangulat.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése