2015. május 22., péntek

Orchideáink

E növényeket a legtöbb ember virágboltok kínálatából ismeri, holott számos fajuk fordul elő vadon is hazánkban.  Bár igazi hazájuk a trópusok, de a mediterráneumban is sok fajukat találjuk. A május az orchideák hónapja, a bangók és kosborok zöme ekkor bontja szirmait. Legtöbbjük áttelelő tőleveleket fejleszt, melyek télen is zöldek. Az egyedek száma ezek számlálásával egy területen meghatározható. Föld alatti tápanyag-raktározó ikergumóikból fejlesztik virágjukat.  Virágzásuk az időjárás függvénye, néha évekre eltűnnek, máskor szinte tömegesen nyílnak egyes élőhelyeken. Több dekoratív fajuk még gyakori, velük akár műutak árokpartján is találkozhatunk, de többen már ritkák, csak néhány élőhelyük ismert.


A Déli-Bakony dolomitos rétjeinek jellemző faja az agárkosbor, a pókbangó és a sömörös kosbor. Az agárkosbor (Orchis morio) a lila több árnyalatában virágzik, de néha fehér egyedei is előfordulnak.A pókbangó (Ophrys sphegodes) egyes helyeken még tömeges


A sömörös kosbor (Orchis ustulata) a dolomiton április végén virágzik, de vannak más élőhelyen egy hónappal később nyíló állományai is


A nedves láprétek egyik gyakori orchideája a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata)


A széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis) környékünkön csak néhány helyen fordul elő

A vitézkosbor (Orchis militaris) lakóhelyem környékén kiszáradó lápréteken többfelé előfordul.


Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora)


A mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris) nedves láprétek 30-40 cm magasra is megnövő dekoratív növénye

A mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) magasabb növénytársulásokban, nádasok szélén is előfordul

Erdei orchideáink egyik ritkább faja az április végén nyíló sápadt kosbor (Orchis pallens)

A békakonyt (Listera ovata), a madárfészek (Neottia nidus-avis) és a kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia) erdeink gyakori orchideái. Májusban sokfelé találkozunk velük.A zöldes sarkvirág (Platanthera chlorantha) ritkább faj

Sziklagyepek növénye a tarka kosbor (Orchis tridentata)

Az erdei ujjaskosbor (Dactylorhiza fuchsii) ritka faj. A Déli-Bakony  idős nyíresében ismertem néhány tövet, de élőhelyét letermelték.

Talán legszebb orchideánk a rigópohár, vagy boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Sajnos nagyon megritkult. Bár a Bakonyban is él, a kép a Dunántúl más pontján készült.

Egyik gyakori fajunk a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia). A kép érdekessége, hogy a házunk tövében a kertben készült, ahol 5-6 éve virágzik ez a tő. Hogy hogy került oda, nem tudom, valószínűleg egy kirándulásról ruhára tapadt maggal került a kertbe. A nyírt fű között az északi oldalon jól érzi magát.

A fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) és a piros madársisak (Cephalanthera rubra) már ritkább faj


Június elején virágzik környékünkön az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum). Egy-egy száron akár 20-30 virág is nyílhat. Kevés helyen fordul elő, de ott műút melletti árokparton is nyílik.


A szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea) felénk ritka, de az ország egyes részein gyakori

A Balaton-felvidék jellegzetes orchideája a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis). Június elején még sokfelé látható.


A bangók virágai rovarokat utánoznak, valamint feromonszerű illattal csalogatják beporzóikat. Zömmel ritka, élőhelyükre igényes fajok. Első képen a már bemutatott pókbangó (Ophrys sphegodes).

A légybangó (Ophrys insectifera) csak az ország néhány pontján fordul elő. A kép a Keszthelyi-hegységben készült.

A szarvasbangó (Ophrys scolopax) a Duna-Tisza közi turjánvidék faja

A Holuby-bangónak (Ophrys holubyana) két élőhelye ismert hazánkból, csak környékünkön fordul elő. A faj bakonyaljai példányai


Balaton-felvidéki egyed


A méhbangó (Ophrys apifera) szintén ritka faj, néhány helyen kisszámú állományai ismertek


A széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) már a nyarat idézi. A kép a házunk mögötti nyárasban készült.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése